Genealogia fins als avis paterns

Joan Gaudí i Escura, hereu del Joan Gaudí occità i primer Gaudí català, era teixidor d’ofici. Es casà el 1663 amb Maria Oriol. El seu fill Josep Gaudí i Oriol, d’ofici pagès, es casà el 1700 amb Vicenta Coll. El seu fill Josep Gaudí i Coll (1708-1778) era també pagès i es casà amb Maria Figueras. El seu fill Francesc Gaudí i Figueras (Riudoms 1739-1780) continuà fent de pagès a Riudoms i es casà el 1767 amb Francesca Salvany i Serra (Riudoms 1752 –entre 1790 i 1811), també de Riudoms. Per aquesta branca, la caldereria entrà a l’arbre genealògic d’Anton Gaudí: Francesca Salvany er filla de Simeó Salvany, calderer natural de Vilafranca del Penedès establert a Riudoms i casat el 1751 amb Francesca Serra; i nét de Josep Salvany, també calderer, casat amb Dionisia. El seu fill Francesc Gaudí i Salvany (Riudoms 1773-1828) va ser calderer i es casà amb Rosa Serra i Torroja (Reus 1786-1875), d’ascendència de Reus i coneguda com “la Calderera”. Són els avis paterns d’Anton Gaudí. D’aquest matrimoni nasqué el 1813 Francesc Gaudí i Serra, el pare d’Anton Gaudí.

Josep Maria Tarragona, 07-X-2006
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016