Com van les obres de la Sagrada Família

Gaudí dedicà la major part de la vida professional al disseny i construcció de la Sagrada Família. Aquest temple, però, és més gran que la seva vida, és obra de generacions –tal com el mateix Gaudí volgué- que continua a hores d’avui.

COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016