Desembre del 2012: la megafonia

Les obres de la basílica de la Sagrada Família –ara sota la direcció de Jordi Faulí, tot i que Jordi Bonet no se n’ha desvinculat- continuen en tres fronts: l’exterior, amb les torres centrals i la sagristia; els elements decoratius de l’interior, com ara els vitralls; i les millores de les instal•lacions tècniques. En aquest darrer capítol, les mancances més paleses de la basílica eren la megafonia i el nivell tèrmic. Durant les celebracions, el so era inaudible en algunes zones i reverberant en altres. D’altra banda, si és estiu, no fa excessiu calor, ja què l’aire es renova pel mateix tir de l’edifici, com en una gran mesquita, tal com havia previst Gaudí. Si és hivern, però, les mateixes corrents d’aire fred poden fer molt incòmoda l’assistència a la celebració. El primer tema ha estat solucionat amb professionalitat durant els darrers mesos. Quant al segon, hi ha hagut una millora, a base de tapar forats, fer més estanques les finestres, etc., però encara està pendent la gran operació de posar calefacció i aire condicionat. Tot això s’ha pogut comprovar el diumenge 16 de desembre en la celebració de l’eucaristia de les famílies, presidida pel cardenal Sistach. En l’homilía, va defensar la festivitat del diumenge, que permet a tots els membres de cada família conviure un dia a la setmana i a més es part de la identitat cristiana de la nostra societat; la fidelitat conjugal, palesada pels matrimonis que hi van celebrar les noces de plata i d’or; i el dret a la vida dels no nascuts.

Josep Maria Tarragona, 17-XII-2012
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016