Sepulcre del Dr. Grau (1893)

El 18 de setembre de 1893 va morir el Dr. Joan Baptista Grau i Vallespinós, quan no feia tres anys que era bisbe d'Astorga. Realitzant a cavall la visita pastoral de la seva diòcesi, s'havia rascat una cama amb la branca d'un arbre. La ferida es gangrenà i Mons. Grau va morir en el poblet de Tábara. Gaudí era llavors a Astorga. El van avisar que el bisbe estava malalt i que desitjava veure'l. Anton va anar a Tábara i comprengué de seguida que el Dr. Grau anava a morir. Deia: “Vaig trobarlo tan hermosament transformat que’m va venir la idea de que no podia viure. Era hermós, massa hermós... tot lo personal li havia desaparescut! Les línies de la cara, el color, la veu... No quedava del ser, més que quelcom sense relació ab les coses. Y la bellesa perfecta no pot viure. La tesis, abstracte de les divinitats gregues, no hauria viscut.” El prelat va tornar cadàver a Astorga. Anton, el seu amic, va aixecar un templet a l'església del seminari, en el fons del qual va posar el túmul. Plorà, agenollat, en veure passar el seguici fúnebre. Després, va preparar el sepulcre: una urna tosca, composta de sis lloses del mateix granit blanc del palau que "havia de ser, en primer lloc, blancor de vestir episcopal que, amb la significació litúrgica, tingués aquí la de marcar un contrast i, amb això, fixar un centre d´irradiació ". Gravà amb les seves mans l'escut del prelat, una creu i la inscripció llatina IOANNES, 1893. Un cop enterrat el Dr. Grau, Gaudí i el seu equip no van tenir més remei que abandonar les obres del palau episcopal i tornar a Catalunya, amb gran content de gairebé tothom a Astorga, que els van negar qualsevol ajuda espiritual i econòmica.

Josep Maria Tarragona, 6-XII-2008
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016