Subirachs, in memoriam

Josep Maria Subirachs era una persona encantadora, amb qui es podia parlar a peu pla. Com  Gaudí,  vestia i es captenia de manera senzilla i corrent.

Era un artista plàstic polifacètic: gravador, pintor, dibuixant, escultor, etc. I també molt treballador: format en el paràmetres classicistes del Noucentisme, viatjà a l’abstracció i retornà a l’expressionisme. Com Gaudí, experimentava amb els més diversos materials: ceràmica, ferro, fusta, formigó, vidre, etc., obtenint tota mena de textures superficials.

Subirachs tingué el mèrit de popularitzar l’art avantguardista als carrers de Barcelona i  un moment àlgid com a artista amb la portada del santuari de la Virgen del Camino (Lléo, 1959), una espectacular obra d’art religiós.

Del 1987 al 2005, es dedicà a la gegantina tasca de fer les escultures de la Façana de la Passió, dibuixada amb detall per mestre Gaudí en tornar de la convalescència de Puigcerdà (1911), on meditava les obres de Joan de la Creu. Considerada aïlladament, la Façana de la Passió porjectada per Gaudí era una de les seves millors obres de maduresa, potser la part de la basílica més genuïnament gaudiniana.  Amb la la Sainte Chapelle de sant Lluís i la Passió segons sant Mateu de Bach, formava la tríada de les millors obres d’art que la humanitat ha dedicat a la Passió de Nostre Senyor.

La intervenció de Subirachs fou, és i serà polèmica, perquè es tractava del primer intent conscient de fer a la Sagrada Família quelcom  obertament antigaudinà. Ell esculpia “contra la natura”, la qual odiava com a artista, i la seva concepció del cristianisme  era oposada a la d’en Gaudí.

Que això hagi estat bo o dolent, el temps ho dirà, com també judicarà tota l’obra de Subirachs. Referent a les escultures de la Façana de la Passió, crec que se'ls deixarà de donar protagonisme i acabaran sent unes més de la basílica.
En tot cas, compleixen el desig- profecia de Gaudí: La vida del Temple ha de dependre de les generacions que se’l transmeten i amb les quals viu i s’encarna.
I la nostra generació és erotitzada, atea i relativista.

Descansi en pau. 

Josep Maria Tarragona, 21-IV-2014
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016