Aniversari del traspàs del Dr. Ignasi Segarra

El 23 de maig va fer vuit anys del traspàs del Dr. Ignasi Segarra, fundador de l'Associació pro Beatificacio d'Antoni Gaudí. Amb aquest motiu, s’ha celebrat una eucaristía a la basílica de la Sagrada Família, en sufragi per la seva ànima i demanant la seva ajuda per a la bona marxa del porcés de beatificació de Gaudí. El Dr. Segarra era un notable predicador popular i l'any 1992 feia els oficis de Setmana Santa a Riudoms, el poble del Camp de Tarragona on està el Mas d ela Calderera, la petita finca on l'Antoni Gaudí passà llargues temporades de la seva infantessa. El Divendres Sant, durant el Sermó de les Set Paraules, rebé la idea d'encetar el procés de beatificació del genial arquitecte. Així és com va ser fundada l'Associació pro Beatificació d'Antoni Gaudí, que ell va impulsar durant la seva vida i que ha anat donant tots els passos que marca el Dret Canònic. Actualment, el procés de beatificació d'Antoni Gaudí se segueix al Vaticà, a la Congregació per a les Causes dels Sants.

Josep Maria Tarragona, 24-V-2011
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016