Nou pas en la beatificació d'en Gaudí

La Congregació per a les Causes dels Sants ja disposa de la biografia documentada d'Antoni Gaudí. El 4 de juliol de 2012, l'arquitecte José Manuel Almuzara, president de l'Associació pro beatificació d'Antoni Gaudí, entitat civil constituïda el 1992 amb la finalitat de promoure i dur a terme el procés de beatificació de "l’Arquitecte de Déu", va lliurar el treball al caputxí fra Vincenzo Criuscolo, relator general de la Congregació per a les Causes dels Sants. La biografia estudia sistemàticament la vida de Gaudí per rigorós ordre cronològic, és a dir, sense ometre cap període des del seu naixement el 1852 fins que va morir el 1926. Està documentada exclusivament amb els escrits i les obres de l'artista i amb el que sobre ell van escriure o van dir -de primera o de segona mà- persones que el van conèixer, testimoniatges que hom ha intentat recollir de manera exhaustiva. No s'han inclòs les interpretacions -i molt menys les invencions novelescas o esotèriques- realitzades posteriorment per autors que no van tractar Gaudí o les persones que el van conèixer. Així, respecte a les etapes o els aspectes de la vida de l'arquitecte sobre els quals hom no ha trobat dades directes i fiables, s'ha preferit deixar-les en blanc. En resum, s'ha pretès conèixer Gaudí tal com el van conèixer els seus contemporanis. Aquesta biografia és la base per als altres textos que completaran la "positio", el document bàsic del procés canònic que examina la santedat de Gaudí. En l'última roda de premsa, el 26 d'octubre de 2010, l'Associació pro beatificació d'Antoni Gaudí s'havia compromès a lliurar al Vaticà la biografia de Gaudí el 2012, com s’ha esdevingut. I fixava el 10 juny 2016 -90 aniversari de la mort de Gaudí- com a horitzó de la cerimònia de beatificació, que naturalment s’escauria a la basílica de la Sagrada Família. L'Associació pro beatificació d'Antoni Gaudí es ratifica en aquesta previsió de quatre anys, el calendari de la qual és el següent: -2013: Finalització de la "positio". -2014: Aprovació de la "positio" per la Congregació per a les Causes dels Sants. -2015: El Papa podria decidir firmar el decret de virtuts heroiques, de manera que declararia "venerable" a Antoni Gaudí. -2016: Beatificació d'Antoni Gaudí. Per això cal que, paral•lelament a l'avanç de la "positio", es demostri la intercessió del "Arquitecte de Déu" en un miracle, cosa que encara no ha succeït. A tots, moltes gràcies pel vostre suport espiritual, humà i econòmic.

Josep Maria Tarragona, 5-VII-2012
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016