Pregària per accelerar la beatificació d'en Gaudí

El 7 de juny de 2012, a les 19 h., el cardenal Lluís Martínez Sistach va celebrar una missa i una exposició eucarística, en què es va pregar per l'acceleració del procés de beatificació d'Antoni Gaudí i del seu confessor Agustí Mas. Organitzada per "Amics de Gaudí" amb motiu del seixanta aniversari de la constitució d'aquesta associació, va tenir lloc a l'Oratori de Sant Felip Neri a les 19 h., lloc i moment singularment entranyables perquè hi venia caminant cada tarda cap a aquesta hora Antoni Gaudí per realitzar les seves pràctiques pietoses i conversar amb el seu director espiritual, el pare Agustí Mas. El 7 de juny de 1926, fa 86 anys, no va arribar-hi, ja que va ser atropellat pel tramvia en creuar la gran via. "L'espiritualitat de Gaudí -va dir el cardenal Martínez Sistach en l'homilia- és molt actual. Conscient de ser l'Arquitecte de Déu, va donar a l’activitat professional d'artista una dimensió cristiana i evangelitzadora, traient els retaules fora de l'església per anunciar el misteri de Jesucrist als seus conciutadans al mig del carrer, al centre de la nova ciutat. (...) És la "Nova Evangelització" dels cristians actuals a Occident: sortir dels temples per anunciar Jesucrist, oferir aquest nostre tresor a tots els homes i dones. (...) A més, Gaudí ens ensenya a no pretendre separar l'amor a Déu de l'amor als homes, amb la seva actitud d'ajudar els pobres i necessitats, per exemple construint les Escoles Provisionals de la Sagrada Família. Gaudí ens ha llegat un Temple viu, que vivia des de l'inici de la construcció les tres dimensions essencials de l'Església: l'anunci de la Paraula, el culte i els sagraments, i la caritat amb els germans." En la pregària dels fidels hom va demanar expressament "que s'acceleri el procés de beatificació d'Antoni Gaudí i del seu confessor Agustí Mas". El cardenal Martínez Sistach va expressar el desig de beatificar com més aviat a la Sagrada Família en Gaudí, per a la qual cosa cal un miracle degut a la intercessió de l’arquitecte de Déu.

Josep Maria Tarragona, 8-VI-2012
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016