Curs 1872-1873: Anton intenta ingressar a Arquitectura

El curs 1872-1873, l’Anton acompanyà de nou el seu germà a Barcelona. Es mudaren al carrer Montjuïc de Sant Pere, n.º 16, 4, domicili de la seva tia materna soltera Úrsula Cornet. L’Anton començà molt animós, disposat a intentar l'ingrés a l'Escola d'Arquitectura, estrenada el curs anterior. Es matriculà de nou en "Francès", pendent del Batxillerat; i en "Mecànica racional", pendent de la Facultat de Ciències. Es preparà per als dos exàmens d'ingrés d'Arquitectura: “Dibujo hasta copiar a la aguada detalles de edificios de todos géneros” i “Dibujo de figura”. I es matriculà també en algunes assignatures del curs preparatori i de primer: “Copia de yeso”, “Dibujo de copia de edificios o sus partes principales”, “Mecánica aplicada, resistencia de materiales, exposición y aplicación de las fórmulas de la estabilidad de las construcciones y estudio de los motores más usados. Aprovechamiento de agua y desarrollo de proyectos y conducción”, “Estereotomía de la piedra, la madera y el hierro y aplicaciones de la geometría descriptiva y gnomónica” i “Topografía teórica y práctica”; actuant com a fiador una altra vegada el seu germà Francesc. Comptava amb el mecenatge de Joan Tarrats i amb els préstecs que pogués obtenir el pare fins que Francesc acabés Medicina. I per mantenir-se cercà feina com a delineant. Van acudir -ell o el seu pare- als coneguts de Riudoms i de Reus que, instal•lats a Barcelona, podien proporcionar-l'hi. Així, l’Anton començà a treballar com a delineant per a Josep Fontserè i Mestre (1829-1897), que havia guanyat el 1872 el concurs per dissenyar el Parc al terreny resultant de la demolició de la Ciutadella. Havia nascut el 1829 a Barcelona, ciutat on el seu pare, Josep Fontserè i Domènech (natural de Riudoms) era arquitecte municipal. El primer projecte en el qual Gaudí col•laborà fou el del mercat del Born, que havia començat a ésser dibuixar el 1872. En aquells moments, les finances familiars vivien un difícil forat. El préstec de la cunyada s’havia exhaurit i el 27 de febrer de 1873 Francesc Gaudí pare demanà un crèdit de 1.125 pessetes amb interessos a una usurera de Riudoms, Maria Rebascall. Ell i la seva mare, "la Calderera", que tenia l'usdefruit, hipotecaren el Mas de la Calderera i una finca de Montserrada. Al mes següent, març de 1873, Francesc fill obtingué la llicenciatura en Medicina. De poc després, del 3 de maig de 1873, hom conserva un dibuix d'un rellotge inclinat declinant, un exercici de gnòmica d'Anton per a l'assignatura "Estereotomia", que impartia Antoni Rovira i Rabassa. En els exàmens de juny de 1873, suspengué (o no es presentà) una altre cop el "Francès" i la "Mecànica racional". I a l'Escola d'Arquitectura, l'11 de juny de 1873 el tribunal format per Elies Rogent, Joan Torras i Josep Artigas li suspengué "Dibuix a l'aiguada"; i suspengué o no es presentà a les altres assignatures: "Dibuix lineal", "Còpia de guix", "Dibuix de còpia d'edificis", "Mecànica aplicada", "Estereotomia" i "Topografia". És probable que a l'estiu de 1873, Gaudí fes un viatge a França. Era el primer viatge que feia sol, separat dels pares, i l'itinerari que seguia havia estat meticulosament preparat pel pare per visitar catedrals. Des de cada una d'elles n’escrivia les impressions als pares. Passant aquest trajecte a prop de la ciutat de la noia de qui estava enamorat platònicament, Anton Gaudí es desvià pel seu compte unes hores per conèixer la població, però no va arribar a veure la jove, llavors noucasada.

Josep Maria Tarragona, 08-IV-2007
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016