Dedicatòria a un professor de l'Escola

Essent Gaudí alumne de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, dedicà un dels seus projectes acadèmics al seu catedràtic amb la següent dedicatòria: “A mi querido profesor D. José Cararach. A.Gaudí”

Josep Maria Tarragona, 29-X-2007
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016