Inconfonformisme acadèmic a l'Escola d'Arquitectura

De gran, Antoni Gaudí rememorava el seu pas per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, on el seu inconformisme el feia ser un mal alumne: “Mentre el catedràtic recitava les lliçons, en inicial inconformisme em plantejava els problemes de plàstica i d’estàtica que anys després resoldria; això em feia ser un mal alumne, perquè aquestes cabòries em privaven de seguir els discursos del catedràtics, i els suspensos eren abundosos. Devorava àvidament, en canvi, la Biblioteca de l’Escola.”

Josep Maria Tarragona, 31-X-2007
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016