Desconfiança envers els llibres

En Gaudí tenia un esperit d’observació directa de la realitat, que ben aviat li féu néixer una grossa desconfiança pels llibres, dels quals prompte caçava les inexactituds, errors i falsedats. Deia sovint: «En els llibres rarament es troba allò que es busca i quan s’hi troba, amb freqüència està malament». (Frase recollida pel seu deixeble Joan Bergós)

Josep Maria Tarragona, 10-VII-2007
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016