Espadanya de les Carmelites (c. 1867-1868)

Anton Gaudí va dibuixar al carbonet aquesta espadanya cap al 1867 o el 1868, quan tenia uns quinze anys. Representa, probablement, el campanar de les Carmelites de Reus, situades davant de casa, al mateix carrer de Sant Joan. Aquest convent va ser enderrocat amb motiu de la Revolució de 1868. Era l’únic dibuix que es conservava del seu àlbum d’adolescent. Es va perdre en l’incendi del taller de la Sagrada Família del 1936 i només tenim la reproducció que va fer Ràfols al seu llibre.

Josep Maria Tarragona, 15-IV-2007
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016