Rellotge de sol - 3 de maig de 1873

Anton Gaudí conservà aquest dibuix d’un rellotge inclinat declinant, signat el 3 de maig de 1873. Era un exercici de gnòmica per a la l’assignatura “Estereotomía de la piedra, la madera y el hierro y aplicaciones de la geometría descriptiva y gnomónica”, que impartia Antoni Rovira i Rabassa. Acabava de ser proclamada la República i Anton tenia aleshores vint anys. Encara estava preparant els exàmens d’ingrés a l’Escola d’Arquitectura, però ja s’havia matriculat de quatre assignatures. Aquell curs acadèmic, vivia a Barcelona amb el seu germà Francesc, a casa de sa tia materna soltera Úrsula Cornet. No sabem què passà als exàmens del juny de 1873. La guerra civil era molt virulenta al Baix Camp i els carlins entraren a Riudoms el 25 de juliol de 1873. Gaudí demanà de presentar-se a la convocatòria d’octubre de 1873, però no sabem què va fer, com tampoc no sabem què passà a la de juny de 1874. A la convocatòria del 21 d’octubre de 1874, la mateixa en què va superar els exàmens d’ingrés a l’Escola d’Arquitectura, Gaudí s’hi presentà, davant el tribunal format per Leandre Serrallach, Antoni Rovira i Josep Vilaseca, que el suspengué. I, finalment, a la convocatòria següent, el 30 de juny de 1875 –sis mesos després de la Restauració del nou rei Alfons XII-, aprovà la “Estereotomia” davant el tribunal format per Joan Torras, Antoni Rovira i August Font.

Josep Maria Tarragona, 04-II-2007
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016