Primera bandera de l´Obrera Mataronense (1873-1874)

A finals de 1873 o principis de 1874, el jove Gaudí contactà amb Salvador Pagès i Inglada, un reusenc que promovia una cooperativa obrera a Mataró, projecte social utòpic al qual també estava vinculat el seu company de l'Escola Pia de Reus el poeta Bartrina. L'Obrera Mataronense havia iniciat l’activitat tan aviat com la Revolució de 1868 va legalitzar les societats obreres. Havia començat a treballar l'1 de juliol de 1869 amb 107 socis i 6 telers de segona mà en un local llogat de Gràcia. El 1870 havia sofert una greu crisi per la febre groga i per la vaga de tres mesos propugnada pel Primer Congrés Obrer, d'orientació anarquista. El 1873 tenia 45 telers i 83 socis, i acabava d'adquirir un terreny a Mataró per edificar una fàbrica i una colònia obrera de propietat. Llavors, Gaudí va dibuixar la bandera de la cooperativa. No es conserva cap detall d'aquest dibuix. Gaudí va continuar vinculat durant molts anys a l'Obrera Mataronense i més endavant va dibuixar una segona bandera, que brodarien les germanes Moreu.

Josep Maria Tarragona, 19-IV-2007
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016