Sala de confiança per a una família (1876-1877)

Quan Gaudí tenia vint-i-quatre anys i estava cap al final de la carrera d’Arquitectura, l’Ateneu Barcelonès convocà un concurs extraordinari de dibuixos per a la aplicació a la indústria. Gaudí freqüentava l’Ateneu i se’n feu soci per aquella època. La convocatòria aparegué l’1 de desembre de 1876 al “Diario de Barcelona”, a la “Gaceta de Barcelona” i a la “Crónica de Catalunya”. Gaudí ho anotà al seu dietari i preparà un dibuix per al tema d’ebenisteria, que consistia obligatòriament en un “proyecto de mobiliario para una sala de confianza para una familia de regular fortuna”. Segons Ràfols, el treball de Gaudí va entrar a l’Ateneu l’1 d’abril de 1877. El premi del tema d’ebenisteria, cedit per la Diputació de Barcelona, va ser declarat desert.

Josep Maria Tarragona, 05-I-2007
COMENTARIS©2013 antonigaudi.org
Tots els drets reservats.

Última actualització: 06/05/2016